De speeltijd is voorbij

Op 22 april 2012 is mijn nieuwste boek “De speeltijd is voorbij” verschenen, roman van een actueel tijdsbeeld. Hieronder een beknopte samenvatting.

In deze roman verscheuren roekeloze speculaties de samenleving. Beurskoersen kelderen, aandelen verdampen en zwendelconstructies worden ontmaskerd.
Kapitaalvernietiging eist nu haar tol. Onverbiddelijk vloeien na die explosie van hebzucht en gewetenloosheid talloze werknemers af, gaan kleine ondernemers op de fles en slaat leegstand van woningen, winkels en kantoren toe.
In deze mozaïek van mensen in het grotestadsleven klaagt onder meer een straatpredikant de verdorven wereld aan. Een berooide kunstenaar wil zijn eenzaamheid temmen met een etalagepop. Een pasgehuwde jonge vrouw pleegt verzet tegen inzet als escort. Een jonge weduwnaar dreigt opnieuw verlies te lijden. Maar ondanks de rauwe werkelijkheid blijft toch de liefde zich aandienen.

Intermenselijke relaties

(Door Jan Oudenaarden in Rotterdam Punt Uit van augustus/september 2012 over ‘De speeltijd is voorbij’ van Herman Romer)

“Met ‘De speeltijd is voorbij’ heeft Romer opnieuw een roman gepubliceerd, waarin de Maasstad een vooraanstaande rol speelt.
Intermenselijke relaties vormen een groot element in het boek. Liesbeth, de vrouw van de hoofdpersoon Robert, is overleden en hij zit middenin het proces van rouwverwerking. ‘Als hij een vertrek in zijn woning betrad, noemde hij in zinsbedwelming soms automatisch de naam van zijn vrouw. Alsof er geen catastrofe had plaatsgevonden.’
De huidige politieke en economische malaise speelt een rol op de achtergrond.”

Hedendaags leven in metropool Rotterdam

(Door Ad de Laat, NBD/Biblion, 2012, over ‘De speeltijd is voorbij’ van Herman Romer)

“Dit boek zou men kunnen zien als een soort raamvertelling, een mozaïek, waarin het hedendaagse leven wordt beschreven van jonge mensen in een metropool, in dit geval Rotterdam. De verhalen bundelen zich als een dik touw waarbij de hoofdpersoon steeds duidelijker getekend wordt: een jonge tekstschrijver, Robert Wester, die al snel zijn vrouw verliest door een ongeneeslijke ziekte. Hij raakt, toevallig, in contact met Merel, een jonge vrouw van 23. Hun relatie lijkt te mislukken maar door letterlijk een knal (een gasontploffing in het appartementengebouw van Merel) komt alles goed. Eigentijds boek, waarin politiek, recessie, seks (ook seksuele onderdrukking en uitbuiting) en maatschappijkritiek tegen de achtergrond van romantiek een rol spelen. Kenmerkend zijn de vele samenspraken in het boek.”

Geen helende hand op pijnlijke plekken

(Door Rein Wolters in De Echo van 4 april 2012 over ‘De speeltijd is voorbij’ van Herman Romer)

“Romer beschrijft hoe beurskoersen kelderen, aandelen verdampen en zwendelconstructies worden ontmaskerd. De ontembare verzadigingsdrift tot stadsvernieuwing van politiek en stadsbestuur in onder meer Crooswijk en de verloedering van Zuid ontgaan niet aan het kritische oog en worden beschreven met een pen gedoopt in cynische inkt. Ook het bouwen van het nieuwe Centraal Station ontkomt er niet aan.
Van Romer is bekend dat het tussen hem en kapitalisme maar moeilijk klikt en dat hij al helemaal niets moet hebben van omlaag trappende en naar boven likkende meerderen op de werkvloer. In zijn boeken legt hij niet bepaald een helende hand op zulke pijnlijke plekken.”

GRATIS DOWNLOAD !!

‘De verloren droom van Rotterdam’, een beschouwing, verscheen in november 2009 in een oplage van 50 exemplaren bij de non-profit uitgeverij Piccolo te Rotterdam.

Dit gratis vlugschrift beleefde in april 2010 een herdruk in opnieuw 50 exemplaren.

Van de aanranding van het Lijnbaankwartier heeft het stadsbestuur onder invloed van een protestgolf intussen afgezien.

Klik hier om ‘De Verloren Droom’ van Rotterdam te downloaden

Nieuw boek in de Boekenweek 2011

84279[1] Kort vóór of tijdens de Boekenweek 2011 verschijnt de eigentijdse stadsroman ‘Wij eisen geluk’. Hieronder een fragment.

‘Alles voltrok zich daarna zó ongelofelijk snel, dat de finale in hun confrontatie was bereikt voordat ze het zich beiden realiseerden. In de tel dat hij een sprong naar haar wilde maken, had ze het busje al in haar hand en spoot hem het traangas recht in zijn ogen.

Bij het gebrul van pijn dat hij uitstootte, voelde ze de koude rillingen langs haar ruggengraat glijden. Hij gilde, jammerde en vloekte. Verblind door het gas kwam hij woest molenwiekend op haar af.

Niet gepland maar instinctief deed ze, nadat hij haar bijna bereikt had, op het nippertje een halve stap opzij. Verder kon ze niet komen omdat er een kastje in de weg stond. Toch was die ene beweging genoeg om een onherroepelijk vonnis te bewerkstelligen.

Op een ongelukkige manier raakte de indringer een voet van haar aan en struikelde half voorovergebogen verder. Eén moment wankelde hij kermend voor het geopende raam met de lage vensterbank. Dan stortte hij met een dierlijke kreet de diepte in.’

In één ruk uitgelezen!

FOTO 2 BOMB

(Spionneur in De Oud Rotterdammer van 15 juni 2010 over “Stad van verloren dromen” van Herman Romer.)

“Eerdere boeken van Romer lieten mij zeer laat in slaap vallen. Dit boek maakte, dat ik een hele nacht niet geslapen heb. ’s Avonds rond 10 uur kroop ik onder mijn dekbed en besloot ‘eventjes’ wat in het boek te lezen.

De volgende ochtend om 8 uur sloot ik het boek; ik had het in één ruk uitgelezen. Ik ging uit bed om te doen waarbij ‘ook de koning te voet gaat’, zorgde voor eten en drinken voor mijn kat en ging weer naar bed.

Ik heb niet het gevoel, dat de fictie aangedikt is. Nergens is het naar mijn mening erger/slechter omschreven, dan wat het werkelijk tussen 1940 en 1945 was. Herman Romer is teveel historicus om met de waarheid op de loop te gaan.”

Meeslepende roman over oorlog in Rotterdam

(Door drs. A. Schipper MA, NBD/Biblion, 2010, over “Stad van verloren dromen” van Herman Romer.)

“In deze op feiten en fictie gebaseerde roman, die het dagelijks leven tijdens de oorlogsjaren in Rotterdam beschrijft, toont de auteur (1931), bekend publicist en chroniqueur van de Rotterdamse geschiedenis, zijn verteltalent.

Op basis van historische feiten maakt de schrijver door de ogen van zijn hoofdpersonage Gerard Wildebrand de lezer op meeslepende wijze deelgenoot van een reeks historische gebeurtenissen: de eerste oorlogsdagen, de diverse bombardementen, de steeds erger wordende sadistische naziterreur, het verzet, illegale bonnenhandel, moffenhoeren, de hongerwinter en uiteindelijk de bevrijding en bijltjesdag.

Tussen deze historisch goed gedocumenteerde feiten weeft de auteur het verhaal van zijn hoofdpersonage, waarin naast verdriet en tragiek, goed en fout, liefde en verraad met name het menselijk tekort en de perversiteiten van de bezetter onverbloemd beschreven worden.”

Fragment uit "Stad van verloren dromen"

63843[1]De nog jonge vrouw stond beroet en wankelend op een stuk van een licht zwaaiende trap, die niet langer omlaag leidde. Het was een spookachtig beeld, dat veel weg had van een dramatische scène uit een opera.

Een walm van geelbruine rook, zich tussen de verwoeste huizen heen persend, deed zijn ogen tranen. Een scherpe brandgeur drong in zijn neusgaten. Hij hoestte.
Struikelend over het woeste landschap van stenen en balken, glas en stukgeslagen meubilair, en tegen het decor van ruïnes en kraters, werkte hij zich met spoed voort naar de locatie van de vrouw, tot hij een plek, een aantal meters onder haar, had bereikt.

‘Springen!’ schreeuwde hij haar toe, zijn armen uitspreidend. ‘Vooruit, spring!’

Stad van Verloren Dromen

Begin mei 2010 werd het nieuwste boek van Herman Romer, Stad van Verloren Dromen, gepresenteerd.

Deze historische roman, een smeltkroes van feiten en fictie, roept een gruweltijd op van de zwaarst getroffen Nederlandse stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na het Duitse bombardement komen Rotterdammers voor andere aangrijpende situaties te staan in een samenleving met dwangarbeiders en verzetsstrijders, joden en onderduikers, NSB’ers en moffenhoeren. En vooral niet te vergeten: nazisadisten.

Gaandeweg pogen de mensen de steeds helser wordende barbarij het hoofd te bieden om de terreur te overleven. Met maar één doel voor ogen: ongeschonden de bevrijding van het land beleven. Stad van verloren dromen weerspiegelt de tragiek van het leven in oorlogstijd.

De presentatie vond plaats op zondagmiddag 9 mei 2010 in het Historisch Museum Rotterdam.

Klik hier om uw exemplaar van Stad van Verloren Dromen meteen te reserveren!

Het ISBN-nummer van dit boek is: 978-90-484-1147-4 NUR 337.

De Fusie: veel onrust onder personeel

Cover New 2

(door drs. M.L. de Jager, NBD/Biblion, 2009)

“In de fusie van twee verzekeringspartijen worden politiek en strategische spelletjes gespeeld door de machthebbers. Onder het bewind van de directie krijgt De Vroom de opdracht de reorganisatie te leiden. Het personeel van beide bedrijven wordt hierbij gemanipuleerd. De Vroom is een autoritair en een charismatisch leider die zich puur laat leiden door zijn eigen intuïtie en zich daarbij geen zorgen maakt om de gevoelens van de ander.

Een boek vol intriges op persoonlijk en professioneel vlak. Het verhaal speelt zich af in de jaren ’60, deze context komt duidelijk terug in de omgangsvormen binnen het bedrijf.

Het boek is vlot geschreven waardoor het makkelijk wegleest.”

Fragment uit recensie over De Fusie

Rotterdam PuntUit, december 2009/januari 2010 door Jan Oudenaarden

’Het is uiteraard navrant, dat Romer zijn eigen ervaringen in deze wereld als inspiratiebron heeft genomen. Ook hijzelf was in het verleden betrokken bij een grote fusie, die hem niet in zijn koude kleren is gaan zitten.

Het boek speelt aan het slot van de jaren zestig en Romer zet meteen de toon met zijn beginzin: ‘’Het waren de dagen waarin de smerigheid van bodem, water en lucht verontrustend toenam, maar in de financiële wereld de eerste gedachten rezen dat de bomen misschien tot in de hemel konden groeien.”

Onbarmhartig zet Romer de hoofdrolspelers neer, zoals de bestuursvoorzitter Wichelaar, die zich later “president” zal laten noemen.’

Nieuwe roman van Herman Romer

Op 24 augustus is de nieuwste roman van Herman Romer verschenen bij Uitgeverij Free Musketeers.

De roman verhaalt van de invloed die de fusie van twee verzekeringsbedrijven uitoefent op het personeel. Na de integratie slaan onrust en verwarring toe. Botsingen van de ene bedrijfscultuur met de andere blijven niet uit. Ellebogenwerk en intriges treden aan het licht. Karakters raken misvormd, relaties ontsporen en mensen worden aan de kant geschoven. Zelfs morele chantage duikt op.

Dit verhaal, niet ontbloot van licht satirische trekjes, voltrekt zich tegen het slot van de jaren zestig. Toch is het niet minder geschreven op de huid van deze tijd. Léés wat zich achter het bolwerk van zekerheid en bescherming afspeelt.

ISBN nummer: 978-90-484-0741-5. Prijs: 18,95.

U kunt deze roman online bestellen!

Klik hier om uw exemplaar meteen te reserveren!

Klik hieronder voor de biografie van Herman Romer inclusief een gefilmd interview uit 2001 waarin hij reeds vertelt over het boek dat uiteindelijk De Fusie is gaan heten:

Biografie met gefilmd interview