Citaten uit recensies non-fictie

jaren-30-romer-klein-2.JPG Rotterdam in de jaren dertig

‘Rotterdam in de jaren dertig’ is daarom zo’n sterk boek geworden omdat de zorg om het bestaan en de vreugde van dat bestaan zo meesterlijk en trefzeker zijn geëtaleerd.’
(Bas de Jong in Het Vrije Volk van 20 november 1981)

‘Kleuren, geuren en klanken, ook donkerten, stanken en wanklanken: het boek is er vol van. Juist dit amalgaam is zo karakteristiek voor het beschreven en afgebeelde tijdperk, toen het noodlot aansloop in heel die verwarrende toestand van enerzijds sociale misère en anderzijds ontspanningsdrift. (..) Een boek om stil van te worden.’
(H. Besselaar in NRC Handelsblad van 5 december 1981)

Passagieren op ‘de Dijk’

‘Een ongelooflijke hoeveelheid informatie wordt op zo’n vlotte manier verwerkt, dat men eerder een roman dan een historisch werk denkt te lezen. (..) Het is qua uiterlijk en inhoud een sieraad op iedere plank met Rotterdamse boeken.’
(Cor Docter in Rotterdams Nieuwsblad van 1 december 1983)

Rotterdam in de jaren twintig

‘Uit alles wat Herman Romer daarover naar boven heeft gehaald, spreekt niet alleen een warm gevoel voor Rotterdam, maar ook een feilloos oog voor betekenisvolle details.’
(Ruud Kuyper in Algemeen Dagblad van 12 januari 1985)

Rotterdam in de jaren tien

‘Ofschoon Romer ‘pas’ in 1931 werd geboren, zijn die ‘jaren tien’ zo voortreffelijk uitgebeeld dat het de Rotterdammers van een kwarteeuw ouder te moede is alsof ze hun eigen jeugd herbeleven vlak vóór, tijdens en onmiddellijk na de eerste wereldoorlog.’
(H. Besselaar in NRC Handelsblad van 16 november 1985)

barbaarse-1-romer-klein.JPGRotterdam in barbaarse jaren (deel 1)

‘Met talloze illustraties, veelal uit eigen archief, de authentieke en genuanceerde weergave van de verhalen van de geïnterviewden en een zeer leesbaar verhaal, heeft Romer er een voor velen toegankelijk boek van gemaakt.’
(Jan Sieben in De Havenloods/Het Zuiden van 1 maart 1990)

‘Rijk geïllustreerd is het een boeiend, zeer lezenswaardig boek geworden. Soms ingetogen somber, dan weer kleurrijk met ooggetuigen-verslagen, maar vooral aangrijpend. Een fascinerend boek dat thuishoort in de boekenkast van elke rechtgeaarde Rotterdammer. Zowel jong als oud!’
(Jim Postman in Het Vrije Volk van 1 maart 1990)

‘Een indrukwekkend boek dat een leemte vult in de geschiedschrijving en historische beeldvorming van de meest geteisterde stad in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.’
(Anne Schipper in Informatie van het Ned. Bibliotheek- en Lectuur Centrum)

barbaarse-jaren-louw-1990-def1.JPG ‘De Rotterdamse schrijver Herman Romer (geboren in 1931) heeft zich tot taak gesteld in een populair geschiedwerk te vertellen over Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft de opmerkelijke prestatie verricht, na alles wat er al over de meidagen van 1940 en Rotterdam is gezegd, nog over dit onderwerp te schrijven met de onbevangenheid en frisheid van iemand die dit voor het eerst aanpakt.’
(Huib Goudriaan in Trouw van 11 mei 1990)

Rotterdam na duistere jaren. 1945-1950.

‘En Romer, hij ploegde voort in de geschiedenis van zijn geliefde stad. Weer een mooi boek met onthullende foto’s en onderhoudende teksten, dat hopelijk niet alleen bekeken en gelezen zal worden door de generatie die in de vijf naoorlogse jaren op school heeft gezeten.’
(Algemeen Dagblad van 14 oktober 1994)

‘Wat Romer aan historisch feitenmateriaal biedt is meestal genoegzaam bekend, maar wat zijn boeken, tussen de plaatjes en knipsels door, keer op keer bewerkstelligen is het recreëren van sfeer. En het intrigerende aan deze aflevering over 1945-1950 is dat je voelt en herkent dat er in Rotterdam nog altijd iets van juist die specifieke sfeer over is.’
(Vrij Nederland van 22 oktober 1994)

De laatste jaren van Oud-Rotterdam

‘De laatste jaren van oud-Rotterdam van Herman Romer begint met een volzin die nog meer waarheid bevat dan er bij de eerste lezing in valt te herkennen: “Het vooroorlogse Rotterdam zal pas voorgoed uit de herinnering zijn verdwenen zodra de laatste voor 1940 geboren Rotterdammer of oud-Rotterdammer afscheid van het leven heeft genomen. (..) Herman Romer heeft een interessante historische toelichting geschreven, gedeeltelijk essay, gedeeltelijk beschrijving van alles wat daar puin is geworden.’
(H.J.A. Hofland in NRC Handelsblad van 14 februari 1997)

Temidden van het straatgeraas

‘Eigenlijk geeft de auteur met dit document humain een samenhangend en legitimerend kader aan zijn eerdere thematische publicaties over Rotterdam en opent een perspectief naar meer publicaties over de jongste geschiedenis van Rotterdam: “Het wordt wordt tijd dat we leren slenteren door de stad”‘
(Anne Schipper in Informatie van Nederlandse Bibliotheek Dienst)

Casino-Variété, een tempel van vermaak op de Coolsingel

‘Naast dat Herman Romer de geschiedenis van het Casino-theater globaal schildert, geeft hij ook een korte beschrijving van veel daarin optredende artiesten. Op papier laat hij het theater herleven, steeds tegen het decor van het vooroorlogse Rotterdam en gekoppeld aan smakelijke anekdotes.’
(Rein Wolters in Rotterdams Dagblad van 25 april 2001)

Pschorr Rotterdam.Van café tot danspaleis. 1883-1940.

‘Een mooi boek voor wie wat wil weten over het Rotterdam van voor de oorlog en in het bijzonder het muziekleven in die energieke stad.’
(Ate van Delden in Doctor Jazz Magazine van maart 2003)

‘Boeiende en zeer verzorgde monografie over het nog steeds tot de verbeelding sprekende Rotterdamse danspaleis Pschorr op de Coolsingel, dat in de meidagen van 1940 letterlijk en figuurlijk in rook en vlammen is opgegaan. De auteur, bekend chroniqueur van de Rotterdamse geschiedenis, brengt een cultureel-historisch en waardig eerbetoon aan dit in 1883 als café-concert begonnen en midden in haar bloei als cabaret-dancing geëindigde etablissement. Een tempel van vermaak zonder weerga, waar vele groten uit de wereld van zang, dans en muziek acte de presence gaven, zoals Josephine Baker, de Ramblers, Louis Armstrong en Louis Davids. In dit met vele – soms zeer zeldzame – zwartwitillustraties verluchte uitgave brengt de auteur dit weergaloze amusement als verdwenen Rotterdams cultureel erfgoed op kostelijke wijze tot leven.’
(Drs. A. Schipper MM, Biblion)

Fantasie, illusie en betovering. Herinneringen aan Rotterdamse bioscopen. 1896-2004.

‘De bioscoopgeschiedenis van Rotterdam is een kolfje naar de hand van Herman Romer. De opkomst en ondergang van de diverse bioscopen illustreren de moderne geschiedenis van zijn geliefde stad. En de vertoonde films weerspiegelden zijn geestelijke groei.’
(Carel van der Velden in Rotterdams Dagblad van 15 oktober 2004)

‘De boeken van Herman Romer geven de lezer steevast het gevoel dat hij in het weldadige warme bad van de nostalgie stapt: lekker dromen in het donker. De auteur sprak met ooggetuigen, groef in foto- en tekstarchieven en dook in zijn eigen herinnering.’
(Menno Schenke in Algemeen Dagblad van 26 oktober 2004)

‘In de historie van de bioscopen weerspiegelt op de achtergrond de groei van Rotterdam en andere intrigerende tijdsbeelden. Tijdsbeelden waarin onder meer de zwijgende en eerste geluidsfilm op het netvlies verschijnen, maar ook het bioscoopvertier tijdens de economische crisis en in de beide wereldoorlogen. En uit dat verleden doemen in het boek onvermijdelijk de veelbesproken explicateurs en filmkeurders op, voortlevend in smakelijke anekdotes.’
(Jan Koopmans in Weekblad Hoogvliet van 12 oktober 2004)

‘Het boek gaat niet alleen over de grote theaters, en over de grote rol die Abraham Tuschinski speelde, maar ook over de talloze buurtbioscopen. Zoals de Harmonie aan de Gaesbeekstraat, waar de buurtbewoners zich zo thuisvoelden dat ze op hun pantoffels naar binnen gingen. Ook daarvan roept dit boek een levendig beeld op.’
(Henk van Gelder in NRC Handelsblad van 11 februari 2005)

‘Prachtige uitgave wordt vooral interessant doordat deze deelgeschiedenis begint bij de allereerste filmvertoningen in Nederland in de stad waarin ooit de eerste officiële bioscoop werd geopend – ook Tuschinski begon zijn carrière hier.
(De Filmkrant van december 2004)

Terug naar perspublicaties

Terug naar de home page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>