Briefwisseling van Rotterdamse stadsbestuur met auteur

Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders

Ons kenmerk: 11dkc10-591168
Datum: 24 januari 2011

Aan de heer H. Romer
p/a Westerstraat 18 P
3016 DH ROTTERDAM

Zeer geachte heer Romer,

Hierbij wil ik u namens het stadsbestuur van de gemeente Rotterdam van harte feliciteren met uw tachtigste verjaardag op 2 februari a.s.

Rotterdam kent u reeds jaren als zeer actief auteur die een aanzienlijke reeks titels op zijn naam heeft staan. Ik heb vernomen dat er een nieuw werk op stapel staat dat in de komende Boekenweek zal verschijnen.

De stad Rotterdam staat geregeld centraal in uw boeken. Met name besteedt u aandacht aan de Maasstad in de jaren vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uw werk betekent niet alleen een verrijking van de (Rotterdamse) literatuur, maar versterkt ook het historisch besef in onze stad. Het is belangrijk dat herinneringen aan het oudere Rotterdam beschreven en bewaard blijven. Ik hoop dat u dit nog jaren in gezondheid zult kunnen doen.

Tot besluit wens ik U een mooie dag toe.

Met vriendelijke groet,

Mw. Drs. A.J.M. Laan
Wethouders Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM
T.a.v. mevr. drs. A.J.M. Laan

Rotterdam, 15 maart 2011

Geachte mevrouw Laan,

Hogelijk verbaasd was ik toen mij gisteren van uw hand namens het stadsbestuur een felicitatie bereikte ter gelegenheid van mijn tachtigste verjaardag op 2 februari jl.

Laat ik dit even toelichten. Om te beginnen was het voor mij de eerste keer, dat het gemeentebestuur een zekere appreciatie toonde voor de talloze door mij geschreven boeken tegen de achtergrond van Rotterdam. Werken, waartoe ik nooit een opdracht heb gekregen en waartoe ik altijd zelf het initiatief heb genomen. Speciaal geldt dit voor de boeken die beschrijven wat de Tweede Wereldoorlog in mijn geboortestad heeft aangericht.

In november 2009 stuurde ik het pamflet ‘De verloren droom van Rotterdam’ naar elk lid van het college. Daarin was vastgelegd, hoe na die oorlog naar mijn mening met de wederopbouw van onze stad was omgesprongen.

Aanleiding voor dit van verontwaardiging doordrenkte pamflet waren de nieuwe bouwactiviteiten, met de in zelfgenoegzaamheid gedompelde leus ‘Hoor, hier bonkt het nieuwe hart van Rotterdam’. Niemand van het college meende hierop ook maar met een enkel woord te moeten reageren.

Tijdens de vele presentaties van mijn boeken heb ik verder nooit een representant van uw dienst Kunst en Cultuur mogen begroeten. Betrokkenheid en zorgvuldigheid zijn een groot goed. Menselijk inlevingsvermogen laat ik dan maar even buiten beschouwing.

Dat ik pas nu op uw felicitatiebrief reageer, houdt verband met het feit dat uw schrijven was beland in de brievenbus van mijn zoon, die voor zijn activiteiten vaak een aantal weken in het buitenland vertoeft.

Sinds 1968 is mijn adres: H.C.J. Romer, Walenburgerweg 90b, 3033 AH Rotterdam.

Ik heb inderdaad op 2 februari een mooie dag meegemaakt. Maar niet dankzij het stadsbestuur.

Met vriendelijke groet,

(w.g.) Herman Romer

Gemeente Rotterdam
Bestuursdienst
Stafafdeling Interne Zaken
Afdeling Documentair Informatiemanagement

Ons kenmerk: 633485
Datum: 16 maart 2011

Geachte heer Romer,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 15 maart 2011 gericht aan wethouder Laan naar aanleiding van felicitatie ter gelegenheid van uw tachtigste verjaardag.

Gelet op onderwerp en aard van uw brief hebben wij deze heden ter afhandeling doorgezonden aan de directeur van de dienst Dienst Kunst en Cultuur.

Voor inlichtingen omtrent de stand van behandeling van uw brief kunt u derhalve contact opnemen met de:

Dienst Kunst en Cultuur
Postbus 21093
3001 AB Rotterdam
Telefoon: 010-2671901
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Documentair Informatiemanagement
(was niet ondertekend)

NASCHRIFT VAN DE AUTEUR

Tot op heden nooit meer een reactie met een verklaring van de Dienst voor Kunst en Cultuur ontvangen.
Deze ambtenaren hebben het natuurlijk veel te druk.

Rotterdam, 31 december 2011
Herman Romer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>