Recensie in Rotterdam Punt Uit

pa-1-def.JPG Rotterdam Punt Uit, februari/maart 2007, door Jan Oudenaarden

Herman Romer schreef in het verleden een groot aantal boeken over het vooroorlogse Rotterdam. Voor deze boeken, die een documentair karakter dragen, verdiepte Romer zich decennialang in de geschiedenis van de Maasstad. Die kennis over het door de Tweede Wereldoorlog verdwenen Rotterdam heeft Romer benut om het decor te schetsen van een historische roman, die speelt in het 20ste-eeuwse Rotterdam van voor de oorlog.

‘De danszaal in het duister’ is de geschiedenis van de zeeman Nicolaas Wielema, afkomstig van Ameland, die zich in het begin van de eeuw in Rotterdam vestigt om met zijn grote liefde Rosie een bestaan op te bouwen ‘in de stad van de toekomst’.

Romers romanfiguren begeven zich ook buiten het centrum en Rotterdam-Zuid wordt daarbij niet vergeten. ‘Voor de zeeman was Katendrecht, in de volksmond ‘de Kaap’, met zijn talloze bars en cafés stellig een gezellig kwartier om te passagieren. Maar als woonwijk, mogelijk nog bevorderd door de geïsoleerde ligging, vond Nicolaas het een beroerd stadsdeel. Hier waren haventerreinen en spoorwegemplacementen, opslagplaatsen en pakhuizen, een dominante positie gegund. De mens had er het onderspit gedolven.’

Wielema trekt ook naar het westen. ‘Meestal speelde zijn leven zich binnen de oude stadsdriehoek af. Maar eens op een zondagavond had hij in het hart van Delfshaven rondgedwaald, tegen dat decor van smalle, soms tot in het water reikende pandjes. Een locatie, geschapen voor romantiek.’

Het boek eindigt met het bombardement op Rotterdam en de daaropvolgende brand, die de historische binnenstad verwoestte. ‘Nog maandenlang bleven geblakerde snippers, afkomstig uit de spookplaats, en opgestuwd naar hogere luchtlagen, tot tientallen kilometers in de omtrek omlaagzweven. Zwarte confetti. De herinnering aan een verdoemde stad.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>