Bouwput jaren vijftig

herman-romer-2.JPG Vermoedlijk in het voorjaar van 2007 verschijnt Herman Romer’s boek over het Rotterdam van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het 176 pagina’s tellende boek, dat opnieuw door Uitgeverij Aprilis wordt uitgegeven, is rijkelijk geïllustreerd, zoals de lezer gewend is bij Romer’s historische non-fictie.

Een terugblik op de eerste naoorloogse jaren van Rotterdam levert tegenstrijdige gevoelens op. Voor velen was het een decennium van onschuld, eenvoud en fatsoen, voor anderen een tijd van benepenheid, behoudzucht en preutsheid, en vooral van overdreven respect voor het gezag.

In ieder geval was het een tijd van onbekrompen gemeenschapszin. Mensen in de penarie vonden altijd wel een helpende hand. Men voelde zich geborgen.

Moreel moest de samenleving na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog weer worden opgebouwd. ‘Nederland zal herrijzen’. was de leus.

In die begintijd waren de lonen laag en bleef de consumptie beperkt. Pas in de tweede helft van de jaren vijftig begon de welvaart aan te trekken. Rond de enorme Rotterdamse bouwput zag men in de beginjaren van de wederopbouw reikhalzend uit naar de concretsiering van de nieuwe stad, waarvan de contouren al globaal waren geschetst.

Het boek draagt de titel ‘Rotterdam in de jaren vijftig’ en zal mogelijk rond april 2007 in de winkels liggen.

Bestel dit boek als eerste via voorintekening!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>