In één ruk uitgelezen!

FOTO 2 BOMB

(Spionneur in De Oud Rotterdammer van 15 juni 2010 over “Stad van verloren dromen” van Herman Romer.)

“Eerdere boeken van Romer lieten mij zeer laat in slaap vallen. Dit boek maakte, dat ik een hele nacht niet geslapen heb. ’s Avonds rond 10 uur kroop ik onder mijn dekbed en besloot ‘eventjes’ wat in het boek te lezen.

De volgende ochtend om 8 uur sloot ik het boek; ik had het in één ruk uitgelezen. Ik ging uit bed om te doen waarbij ‘ook de koning te voet gaat’, zorgde voor eten en drinken voor mijn kat en ging weer naar bed.

Ik heb niet het gevoel, dat de fictie aangedikt is. Nergens is het naar mijn mening erger/slechter omschreven, dan wat het werkelijk tussen 1940 en 1945 was. Herman Romer is teveel historicus om met de waarheid op de loop te gaan.”

Meeslepende roman over oorlog in Rotterdam

(Door drs. A. Schipper MA, NBD/Biblion, 2010, over “Stad van verloren dromen” van Herman Romer.)

“In deze op feiten en fictie gebaseerde roman, die het dagelijks leven tijdens de oorlogsjaren in Rotterdam beschrijft, toont de auteur (1931), bekend publicist en chroniqueur van de Rotterdamse geschiedenis, zijn verteltalent.

Op basis van historische feiten maakt de schrijver door de ogen van zijn hoofdpersonage Gerard Wildebrand de lezer op meeslepende wijze deelgenoot van een reeks historische gebeurtenissen: de eerste oorlogsdagen, de diverse bombardementen, de steeds erger wordende sadistische naziterreur, het verzet, illegale bonnenhandel, moffenhoeren, de hongerwinter en uiteindelijk de bevrijding en bijltjesdag.

Tussen deze historisch goed gedocumenteerde feiten weeft de auteur het verhaal van zijn hoofdpersonage, waarin naast verdriet en tragiek, goed en fout, liefde en verraad met name het menselijk tekort en de perversiteiten van de bezetter onverbloemd beschreven worden.”