Jaren van de wederopbouw

rotterdam-lr4.JPG

Rotterdam Punt Uit, februari/ maart 2008,
door Jan Oudenaarden.

Herman Romer heeft al een indrukwekkende lijst boeken op zijn naam staan. De geschiedenis van Rotterdam tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw heeft hij opgedeeld in hapklare brokken van tien jaar. In al deze boeken schetst Romer een gedetailleerd beeld van de stad tijdens de betreffende periode.

Ook in Rotterdam in de jaren vijftig kwijt Romer zich nauwgezet van de zichzelf opgelegde taak. De jaren vijftig vormen niet de gemakkelijkste periode om te beschrijven. ‘Een terugblik op de jaren vijftig levert tegenstrijdige gevoelens op. Voor velen was het een decennium van onschuld, eenvoud en fatsoen, voor anderen een tijd van benepenheid, behoudzucht en preutsheid. En vooral niet te vergeten, van overdreven gezagsbewustheid.’

De jaren vijftig betekenden voor Rotterdam vooral de jaren van de wederopbouw. Romer gaf zijn boek daarom de ondertitel ‘De stad van dreunende heipalen’ mee. Het boek is onderverdeeld in themahoofdstukken. De wederopbouw, de haven en de woningnood komen ter sprake, maar ook luchtiger onderwerpen als mode, sport, film, muziek en ander vermaak en de opkomende jeugdcultuur. De opening van Heliport ontbreekt niet, evenmin als een hoofdstuk Dramatische gebeurtenissen, waarin aandacht wordt wordt besteed aan de Watersnoodramp (1953) en de brand in molen De Noord (1954) op het Oostplein.

Zoals in al zijn boeken heeft Romer ook nu zijn boek weer rijk geïllustreerd, waarbij hij niet over platgetreden paden loopt, maar weinig bekend fotomateriaal probeert te gebruiken. Ook laat hij voor zover mogelijk betrokkenen zelf aan het woord.
Ik ben benieuwd of Romer ook nog de jaren zestig ter hand gaat nemen, want, zoals hij schrijft, in ‘het daarna volgende decennium vloog het deksel van de pan met de overkokende inhoud’.